Risico‘s van cryptoactiva

Keplerk hecht bijzonder veel aandacht aan de bescherming van zijn gebruikers. Daarom hebben we deze pagina opgesteld waarin we de potentiële risico‘s uitleggen en de aanbevelingen voor voorzichtigheid vermelden die door de Banque de France zijn uitgegeven.

 

Waarschuwing

  1. 1. KEPLERK BLOCKCHAIN informeert de consumenten over de risico‘s van het kopen en verkopen van Cryptoactiva, waaronder de bitcoin, waarvan de volatiliteit is aangetoond.
  2. 2. We herinneren eraan dat de aankoop, verkoop van en investering in Cryptoactiva, waaronder de bitcoin, op dit ogenblik buiten een gereglementeerde markt verloopt en dat ze daarom, door de volatiliteit van de koers, riskeren om gedeeltelijk of volledig verloren te gaan.
  3. 3. De Cryptoactiva, waaronder de bitcoin, bestaan niet in materiële vorm, er zijn geen munten of biljetten.
  4. 4. We raden onze gebruikers aan om na te gaan welke belastingwetten gelden voor het bezitten van cryptoactiva. Frankrijk voorziet een belasting op meerwaarde die is gerealiseerd via de verkoop van bitcoins. Aarzel niet om voor meer informatie een belastingdeskundige te raadplegen.
  5. 5. Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen en met name het artikel L 561-2 7° bis van de monetaire en financiële code, is KEPLERK onderhevig aan de verplichtingen rond de strijd tegen witwassen van kapitaal en terrorismefinanciering. Hiervoor en om volop met KEPLERK van je Cryptoactiva te kunnen genieten, zal je ons een identiteitsbewijs moeten voorleggen en je identificeren overeenkomstig de wetgeving die van toepassing is.
  6. 6. Deel je gebruikersnamen en passwords waarmee je op je interface, Crypto-Wallet of e-mail voor de account inlogt nooit met iemand anders en geef ze nooit door aan iemand anders. De medewerkers van Keplerk Blockchain of de handelaars-verdelers mogen in geen enkel geval uw password vragen. Indien u niet zeker bent, neem dan contact op met onze diensten https://keplerk.com/nl-BE/assistentie/particulieren
  7. 7. De elektronische portefeuille, de „Crypto-Wallet“ met je Cryptoactiva, waaronder je bitcoins, loopt het risico om gehackt te worden. Let er dus goed op dat je je Crypto-Wallet op de KEPLERK-app en je informaticatools steeds vergrendelt.
  8. 8. Voor de transacties, het kopen en verkopen van Cryptoactiva kan de Consument zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Dit is overeenkomstig de bepalingen van het artikel L. 121-21-8 van de Consumentenwet. De herroepingstermijn kan niet worden uitgeoefend in het kader van de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van de fluctuaties op de financiële markt waarbij die fluctuaties niet door professionals wordt gecontroleerd en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen; met name door de volatiliteit en de instabiliteit van de koers die op de Cryptoactiva van toepassing is.
  9. 9. De toegang tot de aankoop- en verkoopdienst van Cryptoactiva vereist een voorafgaande aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden. Je kan die voorwaarden raadplegen op het volgende adres: https://keplerk.com/nl-BE/algemene-verkoopsvoorwaarden .